TANDIMPLANTAT

BEHÖVER DU HJÄLP MED TANDIMPLANTAT?

Permanent lösning för saknade tänder

Är du i behov av hjälp med Tandimplantat? Tandimplantat representerar en vanlig procedur för att permanent ersätta saknade tänder utan att påverka närliggande tänder. Tandimplantaten förbättrar tuggnings- och talförmågan samt återställer ett vackert leende. Vi på Sigtuna Dental hjälper dig gärna med din Tandimplantatbehandling!

Bild-Tandimplantat

TANDIMPLANTAT

 • Permanent lösning
 • För att förbättra tuggning och tal
 • Naturlig funktion
 • Väl studerat och utforskat
 • Inga dietrestriktioner
 • Kan ändras eller uppdateras

Tandimplantat: En Innovativ Lösning för Hållbara Tandersättningar

Tandimplantat har revolutionerat tandvården genom att erbjuda en långsiktig och hållbar lösning för att ersätta förlorade eller skadade tänder. Med avancerad teknik och material har tandimplantat blivit en populär behandlingsmetod för att återställa både funktion och estetik i en patientens leende. I denna artikel kommer vi att utforska tandimplantatets historia, fördelar, procedurer och eftervård, samt varför det är en så viktig del av modern tandvård.

Historia och Utveckling av Tandimplantat

Historien om tandimplantat sträcker sig långt tillbaka i tiden, och det är en fascinerande berättelse om människans strävan efter att återställa förlorade tänder. Här är en kort översikt över hur tandimplantat har utvecklats genom åren:

 • Antika Tider: Redan för tusentals år sedan användes olika material som trä och djurtänder för att ersätta förlorade tänder. Dessa tidiga försök var långt ifrån de avancerade tandimplantat vi har idag, men de visar på människans vilja att återställa sin tandskönhet och funktion.
 • 1950-talet: Den moderna eran av tandimplantat inleddes på 1950-talet när forskare och tandläkare började experimentera med olika material och tekniker för att skapa stabila tandimplantat. Titanium, på grund av dess biokompatibilitet, visade sig vara en avgörande upptäckt.
 • 1960-talet: Per-Ingvar Brånemark, en svensk ortopedisk kirurg, introducerade begreppet osseointegration, vilket innebär att titanimplantat kan smälta samman med benet och skapa en stark förankring. Detta var en banbrytande upptäckt som revolutionerade tandimplantatets framtid.
 • 1980-talet: Tandimplantatbehandlingar blev allt vanligare och mer tillgängliga under 1980-talet. Teknologiska framsteg och förbättrade kirurgiska metoder gjorde det möjligt för fler patienter att dra nytta av denna behandling.

Fördelar med Tandimplantat

Tandimplantat erbjuder en rad fördelar som har gjort dem till en populär lösning för att ersätta förlorade tänder. Här är några av de mest betydande fördelarna:

 • Hållbarhet: Tandimplantat är kända för sin långsiktiga hållbarhet. När de är korrekt installerade och omhändertagna kan de hålla i årtionden eller till och med livet ut.
 • Naturlig Känsla och Utseende: Tandimplantat ser och känns som naturliga tänder. De är fasta och stabila, vilket gör det möjligt för patienten att tugga och tala normalt, och de ger ett estetiskt tilltalande resultat.
 • Bevarande av Käkbenet: När en tand förloras kan käkbenet gradvis börja brytas ned. Tandimplantat bidrar till att bevara käkbenets struktur genom att stimulera benbildning.
 • Bibehållen Tandskönhet: Med tandimplantat kan patienter återfå sitt leendes skönhet och självförtroende. De kan äta, skratta och le utan att behöva oroa sig för synliga tandlösa områden.

Tandimplantatprocedurer

Att få tandimplantat kräver noggrann planering och utförande. Här är de grundläggande stegen i en typisk tandimplantatprocedur:

 • Bedömning och Planering: Först utför tandläkaren en noggrann bedömning av patientens oral hälsa och käkstruktur. Röntgenbilder och datorgenererade modeller används för att planera placeringen av implantatet.
 • Implantatplacering: Under den kirurgiska proceduren sätts titanimplantatet in i käkbenet. En viktig aspekt av denna process är att säkerställa rätt vinkel och djup för att uppnå osseointegration.
 • Osseointegration: Efter implantatplaceringen får benet tid att läka och integrera med titanimplantatet. Detta kan ta flera månader, men det är en kritisk fas för att säkerställa implantatets stabilitet.
 • Tandrestaurering: När osseointegrationen har ägt rum, placeras en anpassad tandkrona eller protes på implantatet. Denna restaurering ser ut och fungerar som en naturlig tand.

Eftervård och Underhåll

Efter att tandimplantatet har installerats är korrekt eftervård avgörande för att upprätthålla dess hållbarhet och funktion. Här är några viktiga aspekter av eftervård:

 • Oral Hygien: Fortsätt att borsta, använda tandtråd och skölj regelbundet för att hålla området runt implantatet rent och fritt från infektioner.
 • Regelbundna Kontroller: Besök din tandläkare regelbundet för att säkerställa att implantatet och tandrestaureringen är i gott skick och att eventuella problem upptäcks i tid.
 • Undvik Rökning och Överdriven Alkoholkonsumtion: Dessa vanor kan påverka osseointegrationen och öka risken för komplikationer.

Vem är en lämplig kandidat för tandimplantat?

Tandimplantat är inte en lämplig behandling för alla. Vissa faktorer kan påverka om en person är en lämplig kandidat. Dessa inkluderar:

 • Tillräckligt Käkben: Tillräckligt med käkben måste finnas för att rymma implantatet. Om käkbenet är för tunt eller otillräckligt kan benförstärkning vara nödvändig före implantatbehandlingen.
 • God Allmän Hälsa: Patienter bör vara i god allmän hälsa för att genomgå implantatbehandlingen. Vissa medicinska tillstånd kan öka risken för komplikationer.
 • Rökning och Alkoholvanor: Rökning och överdriven alkoholkonsumtion kan påverka implantatets framgång och kan vara kontraindicerade.

Slutsats

Tandimplantat är en banbrytande teknik inom tandvården som har förändrat livet för många människor genom att återställa deras leende och oral hälsa. Med rätt vård och underhåll kan tandimplantat vara en långsiktig och hållbar lösning för att ersätta förlorade tänder. Om du överväger tandimplantat som ett alternativ, bör du konsultera din tandläkare för en bedömning och för att diskutera om det är rätt för dig. Med rätt vård och rätt kandidater kan tandimplantat vara nyckeln till ett vackert och funktionellt leende i många år framöver.